BELANGRIJK Tweede extra Algemene Leden Vergadering 24 oktober 2022 15:15 uur

Beste leden,Op de extra algemene ledenvergadering van 17 oktober waren helaas niet voldoende leden voor een akkoord voor de statutenwijziging. Daarom deze uitnodiging voor een tweede extra ledenvergadering.

Een extra ALV is nodig en belangrijk vanwege de aanpassing van de statuten van onze vereniging ten gevolge van onze naamswijziging van ALS Patients Connected naar ALS patiëntenvereniging en de aanpassingen door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook is ons Huishoudelijk Reglement (HR) gelijk aangepast.

De agenda en stukken zijn bijgevoegd.

Hopelijk tot de 24e!

Met vriendelijke groet,
Vincent Cornelissen
Voorzitter ALS patiëntenvereniging

Agenda

Algemene Leden Vergadering (ALV) van ALS patiëntenvereniging

Maandag 24 oktober 15.15 uur

Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/85873589758?pwd=RTRWbEJXYlBzR0JCZlRzMjFQU1QrQT09&from=addon

 1. Welkom door voorzitter Vincent Cornelissen
 2. Gevraagd akkoord op voorstel wijziging statuten; korte toelichting bestuurslid Theo Meister
  1. de conceptakte van statutenwijziging (bijgevoegd)
  2. concept aangepaste statuten (bijgevoegd)
 3. Gevraagd akkoord op voorstel om medewerker Ploum te machtigen de akte te doen passeren
 4. Gevraagd akkoord voor aanpassing Huishoudelijk Reglement (HR)
  1. Aanpassingen HR (bijgevoegd)
  2. Schone versie HR (bijgevoegd)
 5. Wvttk
 6. Afsluiting

2a voorstel wijziging statuten APV okt 2022

2b statuten APV versie okt 2022

4a wijzigingen HR APV okt 2022

4b Huishoudelijk Reglement APV okt 2022

 

 

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid