Extra Algemene Ledenvergadering APV 17 oktober 15:15 uur

Beste leden,

Vanwege de aanpassing van de statuten van onze vereniging ten gevolge van onze naamswijziging van ALS Patients Connected naar ALS patiëntenvereniging en de aanpassingen door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) plus aanpassingen van ons Huishoudelijk Reglement (HR)houden we een extra algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 17 oktober om 15.15 uur. De vergadering vindt online plaats en de link staat hieronder.

De agenda en stukken zijn bijgevoegd.

Hopelijk tot de 17e.

Met vriendelijke groet,
Vincent Cornelissen
Voorzitter ALS patiëntenvereniging

Agenda

Algemene ledenvergadering (ALV) van ALS patiëntenvereniging

Maandag 17 oktober 15.15 uur

Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/89904193715?pwd=Q3VYWjhFejRwYTl3TzV0SkYvREFudz09&from=addon

 1. Welkom door voorzitter Vincent Cornelissen
 2. Gevraagd akkoord op voorstel wijziging statuten; korte toelichting bestuurslid Theo Meister
  1. de conceptakte van statutenwijziging (bijgevoegd)
  2. concept aangepaste statuten (bijgevoegd)
 3. Gevraagd akkoord op voorstel om medewerker Ploum te machtigen de akte te doen passeren
 4. Gevraagd akkoord voor aanpassing Huishoudelijk Reglement (HR)
  1. Aanpassingen HR (bijgevoegd)
  2. Schone versie HR (bijgevoegd)
 5. Wvttk
 6. Afsluiting

2a voorstel wijziging statuten APV okt 2022

2b statuten APV versie okt 2022

4a wijzigingen HR APV okt 2022

4b Huishoudelijk Reglement APV okt 2022

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid