Amylyx – AMX0035

30 september 2020

Deze notitie bevat een advies van de Scientific Advisory Council (SAC) van de International Alliance of ALS/MND Associations. De oorspronkelijke tekst is Engelstalig. Vertaald via Google Translate.

Achtergrond

Amylyx Pharmaceuticals Inc. is een bedrijf dat in 2013 is gestart met het doel een combinatieproduct genaamd AMX0035 te testen als een mogelijke behandeling voor ALS en andere neurodegeneratieve aandoeningen. AMX0035 is een oraal medicijn dat twee verbindingen combineert, natriumfenylbutyraat (PB) en tauroursodeoxycholzuur (TUDCA).

AMX0035 werd getest in een fase 2/3 klinische studie genaamd CENTAUR, die bestond uit 137 deelnemers die waren gerekruteerd op 25 locaties in de Verenigde Staten via het Northeast ALS (NEALS) Consortium. Het onderzoek was gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd, en de deelnemers werden gedurende een periode van 24 weken beoordeeld op zowel veiligheid als enig effect van AMX0035 op ziekteprogressie.

Alle deelnemers aan het onderzoek (actieve medicatie en placebo) kregen ook de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een open-label verlenging waar ze AMX0035 zouden krijgen. Deze verlengingsstudie zal belangrijke overlevingsgegevens toevoegen die Amylyx in de nabije toekomst wil publiceren.

De klinische proef kreeg financiële steun van meerdere belangrijke organisaties op het gebied van ALS/ MND, waaronder The ALS Association, ALS Finding a Cure en het Northeast ALS Consortium (NEALS).

De resultaten van het onderzoek gepubliceerd in The New England Journal of Medicine staan HIER.

Een persbericht schetste de belangrijkste bevindingen van de publicatie als volgt:

• Patiënten behielden hun functie langer op AMX0035 dan op placebo; studie behaalde zijn eerste resultaat m.b.t. een verschil op de herziene ALS functionele beoordelingsschaal (ALSFRS-R);
• AMX0035 is de eerste onderzoekstherapie die een statistisch significant voordeel aantoont op deze vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmaat bij mensen met ALS sinds de goedgekeurde therapie edaravone;
• AMX0035 toonde getalsmatige voordelen op secundaire resultaten, waaronder metingen van spierkracht, ademhaling en ziekenhuisopnames;
• AMX0035 werd over het algemeen goed verdragen, met vergelijkbare percentages bijwerkingen in de AMX0035- en placebogroepen .

De publicatie geeft verder aan dat de effecten werden gezien naast die van het gebruik van riluzol en edaravone, hoewel een beter begrip van deze waarneming van toegevoegde waarde baat zal hebben bij verder onderzoek. Hoewel de behandeling als redelijk veilig en draaglijk werd beschouwd, schetst de publicatie ook dat vroege gastro-intestinale bijwerkingen opmerkelijk waren en bij toekomstig gebruik moeten worden gecontroleerd.

Een academisch redactioneel commentaar met commentaar op de proef is HIER beschikbaar. Het schetst een voorzichtige benadering bij het interpreteren van de gegevens, afwegend dat deze resultaten inderdaad veelbelovend zijn. De belangrijkste punten van dit redactionele artikel is als volgt:

• Goed ontworpen, multi-center trial met “prikkelende voorlopige gegevens”;
• De trial was gedaan met personen met een meer snelle voortschrijdende ziekte, waardoor interpretatie moeilijk werd voor de bredere populatie van mensen met ALS / MND;
• Secundaire uitkomstmaten waren niet overtuigend in lijn met het effect op ALSFRS-R;
• Aanbeveling om door te gaan naar een bevestigend fase 3-onderzoek met ruimere geschiktheidscriteria.

Extra informatie

TUDCA klinische trial

TUDCA, een van de verbindingen in AMX0035, bevindt zich ook in een fase 3 klinische studie met TUDCA alleen met 440 deelnemers verspreid over 9 locaties in Europa, ondersteund door het TRICALS-initiatief. In deze studie wordt TUDCA gedurende 18 maanden getest met tweemaal daags orale dosering. Een kleine Italiaanse klinische fase 2-studie die suggereerde dat TUDCA de ziekteprogressie over 54 weken positief kan beïnvloeden, werd in 2016 gepubliceerd.

Klinische trial met natriumfenylbutyraat

Natriumfenylbutyraat werd geëvalueerd in een kleine klinische studie door het NEALS-consortium en in 2009 gepubliceerd. Het werd als veilig en aanvaardbaar beschouwd, maar was niet bedoeld om een ​​effect op de ziekteprogressie te bepalen.

Beide onderdelen van AMX0035 hebben enig succes aangetoond bij het veranderen van het ziekteverloop in preklinische diermodellen.

Voorzorgsmaatregelen voor zelfbehandeling
Natriumfenylbutyraat is in sommige landen op recept verkrijgbaar en is goedgekeurd voor de behandeling van ureumcyclusstoornissen. TUDCA is vrij verkrijgbaar in vele vormen en als onderdeel van verschillende supplementen. Het is niet bekend of het afzonderlijk innemen van deze twee hetzelfde effect heeft als AMX0035, of dat het de combinatie is die het effect versterkt. Bovendien is het onbekend wat de zuiverheid of het niveau van de actieve verbinding van vrij verkrijgbare TUDCA- en natriumfenylbutyraatbronnen zijn.

Aanbeveling
De SAC beveelt aan dat de Alliantie dit communiceert als een veelbelovende reeks resultaten, door vakgenoten beoordeeld, bereikt in een goed opgezette klinische studie. Maar ook dat er nog veel moet worden geleerd over het effect van AMX0035 bij ALS / MND. De auteurs van het onderzoek benadrukken dat deze bevindingen moeten worden bevestigd in “langere en grotere onderzoeken” en de SAC moedigt een benadering aan die kritische wetenschappelijke nauwkeurigheid combineert met empathie voor de dringende behoefte aan veilige en effectieve therapieën voor mensen met ALS / MD. Of Amylyx nu goedkeuring zoekt voor marketing in sommige landen, gecombineerd met een bevestigend onderzoek of verder gaat met een grotere fase 3-studie alleen, de SAC zal dit document blijven bijwerken naarmate ons begrip van AMX0035 bij ALS / MND zich verder ontwikkelt.

De SAC moedigt elke aangesloten organisatie aan om rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf om te informeren of er plannen zijn voor hun land of regio.

De SAC zal de Alliantie op de hoogte blijven houden van informatie die bekend wordt met betrekking tot de volgende stappen voor Amylyx, alsook het bijwerken van dit document wanneer in de komende maanden open-label extensie / overlevingsgegevens worden vrijgegeven / gepubliceerd.

Met betrekking tot zelfbehandelingsregimes, moedigt de SAC individuen sterk aan om met hun ALS-arts te spreken alvorens dit te overwegen. Deze veelbelovende resultaten hebben alleen betrekking op samengestelde PB en TUDCA in de concentraties en zuiverheid getest in AMX0035.

Bekijk hier de originele notitie Amylyx – AMX0035 van de Alliance in het Engels.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid