Enquête voor volwassenen over beademing en respijtzorg

22 november 2022

De VSCA en Spierziekten Nederland hebben je medewerking nodig bij een enquête over je wensen ten aanzien van respijtzorg, hoe je zorg is ingericht en of je knelpunten ervaart bij de plaatsingsmogelijkheid voor je beademing.

Deze enquête is bedoeld voor volwassenen met beademing en bestaat uit twee delen.

Het eerste gedeelte van de enquête gaat over respijtzorg. Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn Chronische Beademing werd vastgesteld dat er behoefte is aan respijtzorg; zorg die tijdelijk geleverd kan worden door een zorginstelling als dat thuis niet meer gaat. Redenen voor respijtzorg kunnen zijn: ziekenhuisopname of als de partner/mantelzorger de zorg niet kan bieden, bijvoorbeeld door vakantie. Ook kan respijtzorg worden ingezet om de partner of mantelzorger te ontlasten. Wij weten dat er incidenteel gebruik gemaakt wordt van respijtzorg voor met name kinderen en jongvolwassenen. Voor volwassenen is er eigenlijk niets beschikbaar. Met deze enquête willen we inventariseren of er behoefte is aan respijtzorg, zodat zorgaanbieders daar rekening mee kunnen houden. In het tweede gedeelte van de enquête willen we uitvragen hoe je zorg op dit moment is ingericht en of je knelpunten ervaart bij de plaatsingsmogelijkheid voor je beademing.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien tot vijftien minuten. Je gegevens zullen volstrekt anoniem blijven en kunnen niet worden herleid tot een persoon. De resultaten van deze enquête zullen anoniem bekend worden gemaakt in onze nieuwsbrief. Doe je mee?

Naar de vragenlijst

Contact
Met vragen over de enquête kun je contact opnemen met Charlotte van Esch, beleidsadviseur bij de VSCA. 

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid