Theo J.F. Meister

30 maart 2021

Penningmeester

Mijn naam is Theo Meister, geboren in 1949. Na een opleiding op de LTS (brood-en banketbakken) ben ik gaan werken en deed ik in de avonduren de opleiding Atheneum en aansluitend de studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met uitzondering van de eerste jaren ben ik steeds werkzaam geweest in financieel-economische staf-, management- en directiefuncties binnen een bank  (Postbank/ING), een verzekeraar( Achmea) en een pensioenfonds (Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen). In 2015 ging ik met pensioen.

Ik was getrouwd met Thea Meister- de Ruiter, bij wie in 2003 ALS werd geconstateerd (de bulbaire variant). Na 12,5 jaar is Thea eind 2015 overleden. Ik verrichtte de zorgtaken samen met professionele verpleegkundigen in de thuissituatie, m.n. nadat in 2007 invasieve beademing noodzakelijk werd en er sprake was van volledige bedlegerigheid.

Vanaf 2010 was ik lid van de cliëntenraad van het revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem, waarvan in het laatste jaar (2015) als voorzitter. In 2015 werd ik lid van de PAR (Patientenadviesraad) en in 2016 bestuurslid van de ALS patiëntenvereniging. In mijn vrije tijd golf en wandel ik graag (2016 eerste keer Nijmeegse Vierdaagse gelopen en deel van de Camino).

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid