Week van de Jonge Mantelzorger 1 t/m 7 juni 2021

2 juni 2021

Dit jaar is het voor de tweede keer landelijke Week van de Jonge Mantelzorger. Ook APC vraagt deze week extra aandacht voor jonge mantelzorgers.

MantelzorgNL | 20% van alle jongeren geeft thuis mantelzorg. Ze zijn niet te missen!

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren (≤ 25 jaar) die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid. Iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoeften. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur.

Zij hebben extra taken in het huishouden, helpen mee met de fysieke zorg, of moeten beschikbaar zijn voor hand- en spandiensten.. In vergelijking tot leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie in hun directe omgeving, maken jonge mantelzorgers zich vaker meer zorgen (bijv. over de zorgbehoevende, de zorgsituatie, de gevolgen voor de toekomst) en er is minder aandacht voor hun eigen emotionele en lichamelijke gezondheid.

Uit onderzoek is bekend dat mensen die op jonge leeftijd een langere tijd te maken hebben gehad met mantelzorg, meer risico’s lopen op:

  • opgroei- en opvoedproblemen door teveel verantwoordelijkheid en weinig tijd voor de eigen ontwikkeling;
  • lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress en vermoeidheid;
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren.

Wat kan jij doen?

Als ouder, omgeving, gemeente, onderwijsinstelling, zorg-/welzijnsinstelling of landelijke overheid kun je verschillende dingen doen om jonge mantelzorgers te helpen of te ondersteunen. Zie www.jmzpro.nl/wp-content/uploads/2020/05/Position-Paper-MantelzorgNL_1558435128.pdf

Lees ervaringsverhalen en meer informatie op www.weekvandejongemantelzorger.nl

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid