X

Manouk Breeuwer

21 juni 2021

APV contactteam

Mijn naam is Manouk Breeuwer. Ik woon in Den Haag met mijn verloofde en ons hondje, Frits.

Toen ik 4 jaar was, kreeg mijn moeder ALS. Zij heeft een trage variant waardoor zij er nog steeds is. Hierdoor heb ik ervaren wat een spierziekte voor grote impact heeft op een gezin. Zo moest ik al vroeg dingen voor mijn moeder doen omdat ze het zelf niet meer (goed) kon. Ik ben dus op vroege leeftijd al mantelzorger geworden, zonder dat ik wist wat ‘mantelzorger zijn’ inhield.

Tijdens de middelbare school merkte ik dat ik het fijn vond om mensen te helpen. Hierdoor heb ik de opleiding tot Maatschappelijk werker gekozen. Ik heb aan de Haagse Hogeschool Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gestudeerd. Al aan het begin van mijn studie wist ik waarover mijn afstudeeronderzoek zou gaan, namelijk mantelzorgers! De volledige titel van mijn afstudeeronderzoek luidt: De ondersteuningsbehoefte van jonge mantelzorgers van ALS-patiënten, ervaringen van geboden en ontbrekende ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Het was heel leerzaam om dit onderzoek te doen maar ook een echte eye-opener.

Mantelzorg kan veel positieve en negatieve gevolgen hebben op jongeren en hierdoor hebben zij de juiste ondersteuning en begeleiding nodig.

Toen ik gevraagd werd door ALS Patiënts Connected  of ik ook voor deze groep jongeren iets zou kunnen betekenen, hoefde ik dus niet lang na te denken. Graag wil ik mijn ervaring en opleiding gebruiken om andere jonge mantelzorgers bij te staan.