X

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid

Lopende trials

Meewerken aan een oplossing? Doe mee aan onderzoek en trials!

Het ALS Centrum vraagt alle mensen met ALS, PLS, PSMA om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekten.
 
De precieze oorzaak van ALS, PLS en PSMA is waarschijnlijk een combinatie van genetische aanleg en blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren. Om dit goed te kunnen onderzoeken zijn gegevens van zoveel mogelijk patiënten nodig. De Prospectieve ALS studie Nederland  (PAN) vormt de basis voor alle andere onderzoeken. Voor dit onderzoek vullen patiënten vragenlijsten in en er wordt bloed afgenomen.

TRICALS

Wereldwijd wordt gezocht naar een effectieve behandeling en snellere toegang tot nieuw te ontwikkelen medicijnen voor mensen met ALS, PLS of PSMA . Daarom is TRICALS opgezet. Patiënten die zich registreren bij TRICALS krijgen informatie over nieuw geneesmiddelenonderzoek, ook wel ‘trials’ genoemd. TRICALS is het internationale platform voor ALS-medicijnonderzoek. ALS/MND centra wereldwijd en farmaceutische bedrijven zetten zich zo samen in om behandelingen te vinden voor ALS, PLS en PSMA .

Hier vindt u de lopende trials.

Meer overzichten van trials

Horizonscan Geneesmiddelen is een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht met innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht en de mogelijke impact hiervan.

De Horizonscan monitort ook indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen en zorgt ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen, zodat zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden. 

De website NARCIS van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen geeft toegang tot wetenschappelijke informatie in Nederland.

ClinicalTrials.gov is een Amerikaanse database van privé en openbaar gefinancierde klinische studies die over de hele wereld worden uitgevoerd. Het bevat meer dan 312.000 onderzoekstudies in ruim 200 landen. Het vermeld staan van een studie betekent niet dat het is geëvalueerd door de Amerikaanse federale overheid.

In het Europese clinical trials register staan de in Europa geregistreerde trials.

Het International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) van de WHO koppelt wereldwijd registers van klinische studies om te zorgen voor één toegangspunt en de ondubbelzinnige identificatie van trials ten behoeve van een betere toegang tot informatie voor patiënten, families, patiëntengroepen en anderen.

PubMed is een via het internet vrij (gratis) toegankelijke zoekrobot die de MEDLINE-databank met referenties naar medisch wetenschappelijke artikelen evenals de database met boeken van de National Center for Biotechnology Information (NCBI, Amerikaans Nationaal Centrum voor Biotechnologische Informatie) doorzoekt. Vrijwel alle medische belangrijke publicaties van de laatste tientallen jaren zijn daarin te vinden.

Steeds meer bedrijven richten zich momenteel op de ontwikkeling van medicijnen voor ALS. Dit is een zeer goede ontwikkeling. Middelen en bedrijven zijn te vinden op ALSresearchforum.


Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid