X

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid

Lotgenotencontact

Wie behoefte heeft aan herkenning of steun van mensen die in dezelfde situatie zitten of al verder zijn, kan terecht bij de diverse online lotgenotencontactbijeenkomsten die de ALS patiëntenvereniging organiseert. Ook op Facebook in de besloten groep Lotgenoten ALS/PSMA/PLS kan je lotgenoten ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Voor gezinnen met thuiswonende kinderen is er de besloten Facebook groep ALSGezinConnected. En jongeren tot 26 jaar kunnen terecht in de besloten groep ALSJeugdConnected.

Uitwisseling van ervaringen met mensen die met soortgelijke problemen omgaan kan leiden tot nieuwe inzichten.

De ALS patiëntenvereniging houdt lotgenotencontact via Zoom voor mensen met ALS, PLS en PSMA, partners en ook voor mensen die pas geleden hun diagnose te horen hebben gekregen. Soms is er een thema aan verbonden en er kan een gastspreker uitgenodigd worden.

Er zijn verschillende redenen denkbaar om lotgenoten op te zoeken. Je wilt informatie, je zoekt emotionele ondersteuning, herkenning en/of erkenning. Je ontmoet gelijkgestemden en de online bijeenkomsten kunnen ook gezellig en luchtig zijn.

Wat kan ons lotgenotencontact betekenen voor jou

  • Praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, zodat je steun krijgt;
  • Je verhaal vertellen aan mensen die ervoor open staan;
  • Ontdekken dat er anderen zijn met dezelfde gevoelens;
  • Tips uitwisselen over de zorg, bijvoorbeeld over mogelijkheden om extra hulp te krijgen;
  • Vertellen of leren hoe om te gaan met spanning en stress.

Je zult zien dat je er niet alleen voor staat!

Praktische informatie van de online bijeenkomsten

  • Het lotgenotencontact is gratis en uitsluitend voor leden;
  • Lid worden van de ALS patiëntenvereniging is gratis, meld je hier aan;
  • Wanneer je lid bent ontvang je enige dagen voor het lotgenotencontact een Zoomlink om deel te nemen;
  • Als je niet verstaanbaar bent, kun je ook meedoen via typen in het chatvenster binnen Zoom. Jouw berichten worden voorgelezen;
  • Achteraf ontvang je een kort geanonimiseerd verslag van het besprokene.

Heb je vragen, neem vooral contact op met het APV contactteam.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid