X

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid

Onafhankelijk clientondersteuning

De diagnoses ALS, PSMA en PLS treffen niet alleen de patiënt maar ook de partner en/of andere gezinsleden. Er moet veel uitgezocht, geregeld worden, veel keuzes moeten gemaakt worden. Maar je kunt alleen maar goede keuzes maken als je zo volledig mogelijk op de hoogte bent van de mogelijkheden! Aangezien tijd bij deze diagnose een kostbaar goed is, is het fijn om te weten dat er naast de ondersteuning van het revalidatieteam ook de mogelijkheid is om bijgestaan te worden door een ervaren onafhankelijke cliëntondersteuner/mantelzorgmakelaar. Weliswaar zijn het twee verschillende functies, maar ze hebben ook veel overlap.

Onafhankelijke cliëntondersteuners/mantelzorgmakelaars beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar je wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie je zorg of begeleiding kan krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of begeleiding en staan los van zorgorganisaties.

Clientondersteuner

De onafhankelijke cliëntondersteuner wordt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gratis beschikbaar gesteld door de gemeente en hier kun je dus aanspraak op maken als je te maken hebt met zorg en begeleiding gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) dan is de onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar gesteld door het Zorgkantoor.

Op onze pagina Instanties en regelingen staat informatie over de Wmo, Zvw en Wlz.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast, zie www.hulpvoormantelzorgers.nl. De onafhankelijke mantelzorgmakelaar is niet gekoppeld aan een wet en  wordt vergoed uit de meeste aanvullende zorgverzekeringen van de mantelzorger en/of de zorgvrager. Ook enige gemeenten financieren de mantelzorgmakelaar uit de Wmo-gelden. Wel heeft de mantelzorgmakelaar te maken met een begrensd budget.

Voorkom meerdere ondersteuners

Op dit moment is het nog zo dat de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo door andere partijen worden aangeboden als binnen de Wet langdurige zorg. Dat hoeft geen probleem te zijn en is afhankelijk van de noodzakelijke en gevraagde inzet. Echter als bijvoorbeeld een verhuizing naar een focuswoning of verpleeghuis gewenst is, wordt het extra ingewikkeld als op dat moment de cliëntondersteuning overgedragen moet worden. Als de diagnose net gesteld is, heb je meestal te maken met de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Echter als je later kiest voor de Wet langdurige zorg (Wlz) (je kunt niet gedwongen worden!) dan kunnen er veel zaken gaan wijzigen, bijv. opnieuw een persoonsgebonden budget aanvragen. (Let op: in de Wlz geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage!) Juist op zo’n cruciaal moment zou je dan te maken gaan krijgen met een andere ondersteuner. Dat is niet wenselijk.

De juiste keuze

Daarom zijn er organisaties die werken met cliëntondersteuners, die ook mantelzorgmakelaar zijn. Dan kun je borgen dat eenzelfde persoon je gedurende het hele proces van de ziekte gratis kan blijven begeleiden. Vraag daarom altijd hoe de ondersteuning bekostigd wordt en hoeveel uur ondersteuning geboden kan worden.

Daarnaast is het belangrijk dat er bij de organisatie voor clientondersteuning ook specifieke kennis is over de mogelijkheden van uitbreiding van de budgetten, zodat echt de benodigde zorg, begeleiding en ondersteuning toegankelijk wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld extra budgetten zoals  Extra Kosten Thuis, Meerzorg of Persoonlijk Assistentie Budget of extra toeslagen, zoals de Beademingstoeslag. Deze zijn vaak van toepassing bij ALS, PSMA en PLS.

Via de website  www.clientondersteuning.co.nl is  snel te zien welke partijen in jouw situatie gecontracteerd zijn om cliëntondersteuning aan te bieden en kun je via de websites al een beeld krijgen waar de organisatie voor staat en hoe de cliëntondersteuning aangeboden wordt.

Een mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt vind je via de website van de beroepsvereniging www.hulpvoormantelzorgers.nl. Niet alle mantelzorgmakelaars zijn geregistreerd als cliëntondersteuner, waardoor op enig moment wellicht een stuk ondersteuning zelf bekostigd zal moeten worden in verband met het maximale budget.

Neem contact op met de organisatie van jouw voorkeur en vraag hoe ze jou kunnen ondersteunen, hoe het bekostigd kan worden en hoe lang ze jou kunnen ondersteunen. Het hele proces rondom een diagnose als ALS, PSMA of PLS is vaak te ingewikkeld om zelf allemaal uit te zoeken en kost te veel tijd! Kies voor een partij waar je je gehoord voelt.

Dit artikel is opgesteld samen met www.clientondersteuningplus.nl

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid