X

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid

Mantel- en respijtzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg).

Zorgen voor naasten komt op je pad en is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg, van intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners tot minder intensieve hulp. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’ en heeft het gevaar voor overbelasting. 

Voorkom overbelasting 

Merk je dat het allemaal teveel wordt? Zorg dan dat er echt iets verandert zodat je weer lekker in jouw vel zit.  Dat is fijn en noodzakelijk voor jezelf, maar ook voor degene voor wie je zorgt. 

Herken je bij jezelf onderstaande klachten? Neem dan maatregelen of vraag hulp!

  • Lichamelijke klachten: hoofd- of buikpijn, hyperventilatie, pijn in nek, schouders of rug, duizeligheid, vermoeidheid. Je kunt ook minder eetlust krijgen of juist voortdurend honger hebben.
  • Psychische klachten: schuldgevoelens, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, lusteloosheid, slaapproblemen, piekeren. Je kunt je ook gespannen voelen en snel geëmotioneerd raken.
  • Ander gedrag: rusteloosheid, onverdraagzaamheid, gevoelens van agressie, verwaarlozing van het uiterlijk, meer roken en drinken, gebruik van kalmerende of stimulerende middelen.

Op de website van Mantelzorg NL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, staan de volgende uitspraken van mantelzorgers:

  • ‘Zit je er even doorheen? Krop niets op, maar praat!’
  • ‘Zorg dat je je blijft ontspannen, hoe lastig dat soms ook is.’
  • ‘Ik zag mijzelf niet als mantelzorger’
  • ‘Tegen iedere mantelzorger zou ik willen zeggen: vraag hulp!’

Mogelijkheden voor mantelzorgers 

Respijtzorg 

Tijdelijke vervangende zorg voor mantelzorgers heet respijtzorg. Je kunt namelijk alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Wat respijtzorg is ziet je hier.

Een paar voorbeelden van verschillende soorten respijtzorg:

  • opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening;
  • hulp thuis van een beroepskracht of vrijwilliger;
  • tijdelijke zorg, regelmatig en langdurend, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand of tijdens een vakantie.

Wie betaalt voor respijtzorg?

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kun je die mogelijk vergoed krijgen vanuit de Wmo, Wlz en/of zorgverzekeraar van jou of van de hulpvrager.

Aanvragen respijtzorg

Tijdelijke professionele verpleging en verzorging wordt meestal geregeld via de huisarts of de wijkverpleegkundige in de buurt. Voor andere zorg informeer je bij de gemeente of bij een mantelzorgorganisatie bij jou in de buurt. Hier vind je een overzicht met organisaties voor mantelzorgondersteuning.

Adviezen voor naasten bij ALS, PSMA en PLS met FTD

Extra informatie 


Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid