X

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid

Ledenraadplegingen

Sinds 2018 houdt de ALS patiëntenverenigin een jaarlijkse ledenraadpleging. Het hoofdthema is doorgaans de zorg. De verslagen zijn hieronder te downloaden en worden na verschijning besproken met de patiëntenadviesraad (PAR) en met onze samenwerkingspartners, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland, om verbeterpunten op te stellen. Ook dienen de verslagen als input voor nieuw beleid van APV.

Ledenraadpleging 2023: Download

Ledenraadpleging 2022: Download

Ledenraadpleging 2021: Download

Ledenraadpleging 2020: Download

Ledenraadpleging 2019: Download

Ledenraadpleging 2018: Download

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid