Ledenraadplegingen

Sinds 2018 houdt de ALS patiëntenvereniging een jaarlijkse ledenraadpleging. Het hoofdthema is doorgaans de zorg. De verslagen zijn hieronder te downloaden en worden na verschijning besproken met de patiëntenadviesraad (PAR) en met onze samenwerkingspartners, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland, om verbeterpunten op te stellen. Ook dienen de verslagen als input voor nieuw beleid van APC.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid