X

Theo Meister

26 januari 2023

Theo is geboren in 1949. Na een opleiding op de LTS (brood-en banketbakken) is hij gaan werken en deed in de avonduren de opleiding Atheneum en aansluitend de studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met uitzondering van de eerste jaren is hij steeds werkzaam geweest in financieel-economische staf-, management- en directiefuncties binnen een bank  (Postbank/ING), een verzekeraar( Achmea) en een pensioenfonds (Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen). In 2015 ging hij met pensioen.

Hij was getrouwd met Thea Meister- de Ruiter, bij wie in 2003 ALS werd geconstateerd (de bulbaire variant). Na 12,5 jaar is Thea eind 2015 overleden. Theo verrichtte de zorgtaken samen met professionele verpleegkundigen in de thuissituatie, m.n. nadat in 2007 invasieve beademing noodzakelijk werd  en er sprake was van volledige bedlegerigheid.

Vanaf 2010 was Theo lid van de cliëntenraad van het revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem, waarvan in het laatste jaar (2015) als voorzitter. In 2015 werd hij lid van de PAR (Patientenadviesraad) en in 2016 bestuurslid van APV. Theo heeft zijn bestuurstaken als penningmeester neergelegd en is lid van de PAR. In zijn vrije tijd golft en wandelt hij graag (2016 eerste keer Nijmeegse Vierdaagse gelopen en deel van de Camino).