X

ALS alles anders wordt

11 september 2022

Een onderzoek naar cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen bij ALS-patiënten

Lang werd gedacht dat ALS uitsluitend een motorische ziekte is, waarbij alleen de spieren worden aangetast. Inmiddels weten we dat een deel van de patiënten ook last krijgt van cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen. Patiënten vertonen bijvoorbeeld impulsief gedrag, kunnen niet meer op woorden komen of hebben moeite met het herkennen van emoties. Bij ernstige klachten spreken we hierbij van frontotemporale dementie (FTD). In de afgelopen jaren onderzocht Rosanne Govaarts het beloop en de impact van cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen bij ALS.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat – vergeleken met ALS-patiënten met alleen motorische uitval – ALS-patiënten met cognitieve en gedragsstoornissen vaak een progressiever ziektebeeld hebben. Deze patiënten gaan sneller achteruit, hebben vaak beperkt inzicht in hun ziekte en hun levensverwachting is korter.

Het is dus heel belangrijk om op tijd in het ziekteproces te weten of een ALS-patiënt last krijgt van cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen. Met die kennis kan het behandelplan aangepast worden om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk draaglijk te houden.

Een uitgebreide samenvatting van het onderzoek vind je via de volgende link: IN PRESS Rosanne Govaarts (studiowetenschap.nl)

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid