X

Als je je de Wlz in moet en dat niet wil

22 augustus 2022

Het komt te vaak voor dat mensen met ALS/PSMA/PLS gedwongen worden de Wet langdurige zorg (Wlz) in te gaan terwijl ze dat niet willen en zelfs niet aan de criteria voor de Wlz voldoen.

Patiënten die een behoorlijk aantal uren zorg en/of begeleiding nodig hebben via zorg in natura of pgb maken steeds vaker mee dat hun gemeente, zorgverzekeraar of thuiszorgteam zegt dat ze een Wlz-indicatie moeten aanvragen. Als je eenmaal in de Wlz zit dan kom je daar niet meer uit. De Wlz kan voor bepaalde patiënten voordelen bieden maar heeft in veel gevallen ook nadelen, bijv. de eigen bijdrage die fors kan oplopen en het plafond aan maximale zorguren.

Wlz

De Wlz is alleen aan de orde als je 24-uur (professionele en dus betaalde) zorg in nabijheid nodig hebt om gezondheidsschade te voorkomen. Dat is meestal pas de fase waarin je invasieve beademing hebt. Tot dat moment kennen de vergoedingen vanuit de Zvw (ziektekostenverzekering) geen maximum, niet in tijd en ook niet qua intensiteit. De Zvw is een verzekering, waarvoor je vanaf 18 jaar iedere maand zorgpremie hebt betaald. Je hebt daarom recht op alle zorg die wettelijk onder de Zvw valt.

Nadelen Zvw voor zorgverzekeraars, gemeenten en thuiszorgorganisaties

De Ziektekostenwet (Zvw) heeft voor gemeenten en zorgverzekeraars het nadeel t.o.v. de Wlz dat de kosten van patiënten uit hun eigen budget moeten betaald worden. In geval van de Wlz worden de uitgaven betaald uit publieke middelen door de rijksoverheid, dus dat is 100% gunstiger voor zowel de gemeenten als de zorgverzekeraars.

Veel zorgverzekeraars willen een maximum contract met de thuiszorgorganisaties met wie zij werken. Dat is ook een reden waarom het thuiszorgteam vaak begint over de Wlz.

Wat APV doet

De ALS patiëntenvereniging helpt leden die tegen hun wil gedwongen worden over te stappen van de Zvw naar de Wlz. Het kost helaas heel veel moeite om achteraf bij te sturen of te corrigeren, overleg dus tijdig.

Naast individuele leden ondersteunen tegen onterechte acties van o.a. zorgverzekeraars in verweer te gaan, is APV ook actief dit probleem structureel op te lossen i.g.v. ALS, PSMA en PLS. De ALS patiëntenvereniging heeft daartoe contacten met de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa), Zorg Instituut Nederland (ZIN), VWS en Kamerleden.

Tips

  • Kies met zorg in een goede thuiszorgorganisatie met voldoende capaciteit en oog voor de belangen van hun cliënten.
  • Vermijd dat het beeld kan ontstaan dat 24-uur professionele zorg in de nabijheid noodzakelijk is of wordt, ook bij herindicaties.
  • De tekst van de (her)indicatie van de wijkverpleegkundige is van groot belang dus kijk die na. De zorgverzekeraar moet de (her)indicering van de wijkverpleging accepteren. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend.
  • Voor de Wmo-aanvragen bij de gemeente is het raadzaam in alle gevallen een onafhankelijk cliëntondersteuner of een mantelzorgmakelaar (ook bij Zvw) in te schakelen. De gemeenten moeten daarin voorzien en is voor de cliënt gratis.
  • Neem bij dwang vroegtijdig contact met de vereniging op, achteraf bijstellen is moeilijk.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid