X

ALS Thuiszorgwijzer

31 maart 2021

Mensen met ALS, PSMA en PLS hebben tijdens hun ziekte in toenemende mate complexe zorg nodig. De zorg thuis is meestal alleen mogelijk dankzij intensieve zorg van naasten en thuiszorg. Omdat de ziektesymptomen bij ALS snel kunnen veranderen en de ziekte per persoon een ander verloop heeft, vraagt de zorg bij ALS, PSMA en PLS bijzondere aandacht en ervaring. Om thuiszorgmedewerkers te ondersteunen en kwaliteit van de zorg te optimaliseren is de ALS Thuiszorgwijzer ontwikkeld door het ALS Centrum o.a. samen met patiëntenvereniging ALS Patients Connected (APC).

Het ALS Centrum Nederland heeft in samenwerking met een aantal ALS-behandelteams, thuiszorgteams, ALS-verpleegkundige Karin de Jager, nu werkzaam in het APC contactteam en APC het project Pilot Hands-on training thuiszorg uitgevoerd met als doel optimale zorg thuis door het intensiveren en/of verbeteren van de samenwerking tussen een ALS-behandelteam en thuiszorgteam. Uit dit project kwam naar voren dat er een aantal aandachtspunten en knelpunten in de thuiszorg waren die extra aandacht vroegen. Deze aandachtspunten en knelpunten werden vertaald in een ALS Thuiszorgwijzer.

Maak je thuiszorgmedewerkers attent op ALS Thuiszorgwijzer

Uiteraard wil je als patiënt goede en deskundige zorg. Wijs daarom je thuiszorgmedewerkers op de ALS Thuiszorgwijzer: www.als-thuiszorgwijzer.nl.

De ALS Thuiszorgwijzer biedt ook patiënten en naasten, en andere zorgverleners informatie. Op de website worden in verschillende hoofdstukken specifieke aandachtspunten in de zorg voor deze patiënten en aandachtspunten voor de organisatie van de zorg beschreven.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid