X

Belangenbehartiging door APV

16 november 2021

De ALS patiëntenvereniging is actief voor de belangen van leden. Als APV van meerdere leden verneemt dat ze tegen een bepaald probleem aan lopen, dan probeert APV dit op te lossen of – als dat niet mogelijk blijkt – het probleem aanhangig te maken.

Hierbij een overzicht van onderwerpen waarin APV momenteel actief is.

Vaccinatie COVID-19

Boostervaccinatie versneld realiseren voor mensen met ALS/PSMA/PLS.

Na het succes van versnelde vaccinatie begin 2021 hebben we hoop dat we de boostervaccinatie ook kunnen versnellen.

Wlz-dossier

Dit dossier betreft onze acties tegen de dwang van meerdere zorgverzekeraars om op onrechtmatige gronden patiënten van de Zvw in de Wlz te krijgen.

Acties:

  • aanhangig gemaakt bij NZa via klacht van meerdere leden en door NZa ontvankelijk verklaard;
  • NZa heeft betreffende zorgverzekeraars aangesproken;
  • NZa heeft gemeld in overleg van zorgverzekeraars;
  • met NZa verdere stappen bedacht;
  • hulp i.g.v. individuele escalatie via Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen;
  • Probleem en grijs gebied wetgeving tussen Zvw en Wlz  aankaarten bij VWS, ZIN, Zorgverzekeraars Nederland en politieke partijen.

Wmo/Hulpmiddelen-dossier

De verstrekking van hulpmiddelen via de Wmo kent vele problemen. Diverse partijen zijn bij de verstrekking van hulpmiddelen betrokken en in opdracht van VWS zitten alle partijen onder leiding van PWC bij elkaar om het proces te verbeteren.

De ALS patiëntenvereniging:

  • actief in werkgroepen VWS/PWC;
  • hulp bij individuele problemen met Wmo;
  • escalatiemodel uitwerken;
  • problemen verzamelen.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid