X

Biogen Tofersen

7 augustus 2020

Deze notitie bevat een advies van de Scientific Advisory Council (SAC) van de International Alliance of ALS/MND Associations. De oorspronkelijke tekst is Engelstalig. Vertaald via Google Translate.

Achtergrond

Biogen werkte samen met Ionis Pharmaceuticals om een ​​type therapie te ontwikkelen dat antisense oligonucleotiden (ASO’s) wordt genoemd. ASO’s zijn biologische stoffen die de productie van een specifiek gen / proteïnedoel kunnen blokkeren. Het eerste ASO-doelwit voor ALS is superoxide dismutase 1 (SOD1), het eerste al in 1993 ontdekte ALS-gen.

Een kleine verandering in de samenstelling van het SOD1-gen leidt tot een abnormaal SOD1-eiwit. In de loop der jaren werd vastgesteld dat dit abnormale eiwit ALS veroorzaakt, niet door zijn normale, beschermende functie te verliezen, maar door giftig te worden voor motorneuronen. Een ASO die de productie van SOD1 blokkeert, is een logisch mogelijk behandelingsdoel.

Een fase 1 klinische proef met Tofersen (de SOD1 ASO) met 50 deelnemers werd uitgevoerd op 17 locaties in de Verenigde Staten, Europa en Canada met als doel de veiligheid en verdraagbaarheid te beoordelen en te begrijpen hoe het in het menselijk lichaam werkt.

De studie toonde aan dat deze doelen werden behaald en een secundaire maatstaf of er verminderde SOD1 was in de hersenvocht (een biomarker van effect) was ook significant positief. Bovendien was er een trend naar vertraagde ALS-progressie in drie aspecten: functionele achteruitgang, ademhalingsfunctie en spierkracht. Dit betekent dat de behandeling zeer effectief leek om het verlies van deze drie aspecten te vertragen, maar het aantal deelnemers was te laag om met statistische zekerheid conclusies te trekken.

Als resultaat van deze bevindingen heeft Biogen de huidige fase 1-studie uitgebreid tot een onmiddellijke fase 3-studie die deelnemers zal toevoegen en zal trachten te bepalen of het effect op het ziekteverloop significant genoeg is om een ​​aanvraag voor goedkeuring en beschikbaarheid voor mensen met ALS zo snel mogelijk in te dienen. Voorjaar van 2020 is deze trial nog steeds deelnemers aan het werven.

Biogen en Ionis werken momenteel samen aan twee andere klinische onderzoeken naar antisense oligonucleotiden. Een daarvan richt zich op de meest voorkomende genetische mutatie bij ALS, genaamd C9ORF72, en rekruteert al in fase 1 op verschillende multinationale sites. C9ORF72-mutaties zijn de meest voorkomende genetische verandering bij erfelijke / familiale ALS, maar ze worden ook gevonden in ongeveer 5-10% van de sporadische gevallen. Het andere onderzoek zal zich richten op een gen dat codeert voor een eiwit dat ataxine-2 wordt genoemd en zal gericht zijn op de behandeling van bepaalde mensen met sporadische ALS. Verwacht wordt dat deze strategie de komende jaren zal worden gebruikt om andere genen te targeten.

Aanbeveling

Op dit moment weten we alleen dat Tofersen veilig en draaglijk is en we weten niet of het daadwerkelijk werkt om de progressie te vertragen. De resultaten van fase 1 waren veelbelovend en de huidige fase 3-studie zal naar verwachting eind 2020 of begin 2021 een antwoord geven.

Bekijk hier de originele notitie Biogen Tofersen in het Engels van de Alliance.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid