X

Clene Nanomedicine – CNM-Au8

2 februari 2022

Deze publicatie bevat informatie over het testen van CNM Au8 en bevat een advies van de Scientific Advisory Council (SAC) van de International Alliance of ALS/MND Associations. De oorspronkelijke tekst is Engelstalig. Vertaald via Google Translate.

Achtergrond

Clene is een biofarmaceutisch bedrijf dat nanotherapeutica ontwikkelt die gericht zijn op het behandelen van storingen in de cellulaire energieproductie. Hun belangrijkste kandidaat is CNM-Au8, een orale vloeistof gericht op het verbeteren van de energieproductie in neuronen en oligodendrocyten (cellen die isolatie produceren voor neuronen om signalen te geleiden). Het bedrijf meldt dat het ook de weerstand tegen oxidatieve stress verhoogt en de niveaus van mogelijk giftige verkeerd gevouwen eiwitten verlaagt. CNM-Au8 wordt momenteel getest in klinische onderzoeken als een mogelijke behandeling om de progressie van ALS/MND te vertragen.

Op 2 november 2021 maakte Clene de resultaten bekend van hun fase 2 klinische RESCUE-ALS-studie. De studie was een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie met 45 deelnemers, dagelijks gedoseerd met 30 mg, en geëvalueerd gedurende 36 weken. De primaire uitkomst van deze klinische studie was het percentage verandering in een maatstaf genaamd MUNIX, die het aantal motorneuronen/spierverbindingen schat. Er waren verschillende andere secundaire en verkennende uitkomsten.

Er was geen significante verandering tussen behandelde en placebogroepen voor MUNIX, geforceerde vitale capaciteit, ALSFRS-R na 36 weken. Deze proef was echter klein en trends in elk van deze maatregelen ten gunste van CNM-Au8 suggereren dat een grotere proef, die meer vermogen heeft om subtiele, maar potentieel zinvolle effecten te zien, waardevol zal zijn. Sommige verkennende eindpunten, waaronder een responderanalyse, hier gedefinieerd als iemand met een afname van minder dan zes punten in de ALSFRS-R gedurende 36 weken, vertoonden een significant verschil voor CNM-Au8 ten opzichte van placebo, evenals de kwaliteit van leven. . Verdere verkennende eindpunten rond ziekteprogressie zoals gemeten door overlijden of aanvang van tracheostomie, NIV of gastrostomiesonde, en waargenomen versus voorspelde overleving gedurende 96 weken, inclusief een open-label verlenging, waren beide ook gunstig voor CNM-Au8.

CNM-Au8 lijkt tot op heden goed te worden verdragen zonder noemenswaardige veiligheidsproblemen.

CNM-Au8 wordt momenteel getest in de HEALEY Platform Trial en heeft naar verwachting resultaten in de tweede helft van 2022. De aangekondigde inschrijving is 161 deelnemers, in een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie van dagelijkse dosering van 30 mg of 60 mg , gemeten over 24 weken. De verhouding tussen behandeling en placebo is 3:1. De primaire uitkomstmaat is verandering ten opzichte van baseline in ALSFRS-R met secundaire metingen van langzame vitale capaciteit (ademhaling), handdynamometrie (spierkracht) en overleving. Verdere verkennende eindpunten in deze platformstudie omvatten DNA, neurofilamentbeoordeling, spraakanalyse, bloed/urine/CSF-biomarkers en thuisspirometrie. Het is niet duidelijk of een vooraf gespecificeerde subgroepanalyse van deelnemers aan de ledematen is gepland.

Aanbeveling

De SAC beveelt aan dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om te concluderen dat CNM-Au8 enig voordeel biedt aan mensen met ALS. Gezien de onderzoeksresultaten tot nu toe en de lopende, grotere studie als onderdeel van de HEALEY-platformstudie, is er reden voor voorzichtig optimisme.

Bekijk hier de originele notitie Clene Nanomedicine -CNM-Au8 in het Engels.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid