X

Webcast: Complexe zorg

2 september 2019

Zorg thuis regelen is complex; er is zorg vanuit de ZorgverzekeringsWet (Zvw) en je hebt zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast bestaan zorg in natura (ZIN) en via een persoonsgebonden budget (pgb).

In deze webcasts van Spierziekten Nederland worden de verschillende regelingen en varianten uitgelegd.

Bekijk hier deel 1

Bekijk hier deel 2

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid