X

Eindrapport hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen

4 juli 2019

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2018 onderzoek laten uitvoeren naar knelpunten bij het aanvragen, verstrekken en gebruik van Wmo-hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen. Hieruit kwam naar voren dat zich ook knelpunten voordoen buiten het Wmo-domein. Vervolgens heeft het ministerie van VWS een vervolgonderzoek geïnitieerd, gericht op knelpunten binnen de Zvw, Wlz en relatie van deze wetten met de Wmo 2015. Daarbij is ervoor gekozen om in samenwerking met de betrokken partijen op basis van een aantal complexe situaties zogenoemde ‘cliëntreizen’ uit te werken, met als doel het formuleren van oplossingen.

Verbetering van het proces van het juiste hulpmiddel op tijd bij de patiënt vinden we als patiëntenvereniging uitermate belangrijk, zeker bij snel progressieve ziekten als ALS, PSMA en PLS.

Enige leden van onze patiëntenadviesraad hebben dan ook hun medewerking verleend en met name Gerben Gravendeel heeft in de bijeenkomsten zijn ervaringen en die van zijn lotgenoten in ruime mate gedeeld.

Het rapport is HIER te downloaden.

APC onderschrijft de bevindingen uit het eindrapport en zal het vervolg nauwgezet volgen.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid