X

Guide to online meetings with speech-impaired participants

31 maart 2021

ALS Patients Connected (APC) noticed that the participation of patients who participate in the chat because they do not speak clearly requires extra attention and action. That is why APC has made a guideline for participants as well as organizers and moderators of online meetings with patients who are unintelligible.

ALS Patients Connected (APC) merkte dat de deelname van patiënten die deelnemen aan de chat omdat ze niet duidelijk spreken, extra aandacht en actie vraagt. Daarom heeft APC een richtlijn gemaakt voor zowel deelnemers als organisatoren en moderatoren van online bijeenkomsten met patiënten die slecht verstaanbaar zijn.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid