X

Mentale steun

Het verliezen van een naaste is erg zwaar. Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om.  

Lotgenoten
Het contact met nabestaanden onderling kan als waardevol worden ervaren. Andere nabestaanden hebben een soortgelijke ervaring als jij. Uitwisselen van die ervaringen en elkaar begrijpen na een half woord kunnen helpen.

Stichting ALS Nederland organiseert jaarlijks een nabestaandendag. “De persoonlijke contactmomenten zijn heel bijzonder en worden van beide kanten gewaardeerd. Nabestaanden ervaren steun en (h)erkenning. We kunnen met elkaar het gevoel van onmacht omzetten in levenskracht.”, aldus Anja Bramsen, Relatiemanager voor Nabestaandencontact van Stichting ALS Nederland.

Op Facebook zijn besloten groepen voor nabestaanden.
·       Een groep speciaal voor ALS/PSMA/PLS-nabestaanden
·       Een groep voor jonge weduwes van 20 tot 57 jaar, met of zonder kinderen
·       Een groep voor weduwes en weduwnaars
·       Netwerk Hemelrijk is een groep voor en door Jonge weduwen met thuiswonende kids.

Nabestaandenzorg
Nabestaandenzorg omvat zowel zakelijke als emotionele zorg rondom een overlijden.
Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg bestaat uit professionele nabestaandenbegeleiders die zich bezig houden met verlies, rouw en alle zakelijke aspecten die rondom een overlijden op iemand afkomen. Een maatschappelijk werker zoekt samen met je naar de oorzaak en/of een goede oplossing van je vraag of probleem. Heb je na het overlijden van je partner, ouder, kind, naaste psychische klachten dan is er een overzicht van mogelijkheden van zorg en ondersteuning.

In bijzondere of belastende situaties – ziekte, beperking of dood – wanneer je leven (plotseling) verandert kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt.

Ook bestaan er opgeleide rouwcoaches die rouwbegeleiding bieden.

Meer steun
Lezing van Manu Keirse ‘Omgaan met verlies – spierziekte’.
Vereniging leven met dood is een netwerk van vrijwilligers die emotionele steun kunnen bieden.
 

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid