X

Eerst onderzoek naar dodelijke ziekte ALS, voordat militaire radar in Herwijnen wordt gebouwd

18 juni 2020

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er eerst meer duidelijk moet zijn over het aantal patiënten met de dodelijke spierziekte ALS in Herwijnen, voordat daar een nieuwe militaire radar wordt gebouwd. Ook moet de staatssecretaris actief blijven zoeken naar andere locaties dan Herwijnen.

Aldus een artikel in het AD van 17 juni jl..

Een Kamermeerderheid stemde dinsdag in met een motie van D66 en de ChristenUnie, die inhoudt dat het ministerie van Defensie niet mag starten met de bouw van een militaire radar aan de Broekgraaf, totdat de GGD heeft uitgezocht of het klopt dat in Herwijnen veel meer mensen de dodelijke spierziekte ALS krijgen. Als dat zo is, wordt de GGD gevraagd die cijfers te verklaren.

Reactie ALS Centrum Nederland
Het ALS Centrum heeft binnen de PAN-studie (gefinancierd door Stichting ALS Nederland) onderzoek gedaan naar blootstelling aan extremely low-frequency magnetic fields (ELF-MF) binnen beroepen, maar deze straling is niet vergelijkbaar met radar. Er is wel internationaal onderzoek geweest waarin is geschreven over het effect van radar op de duur tot overlijden bij militairen met ALS. Dit was echter een klein onderzoek, waardoor deze resultaten niet veel zeggen over de werkelijke effecten (niet significant zijn). Er is dus nog maar zeer beperkt onderzoek beschikbaar over het effect van radar op ALS en hier is dus geen goede uitspraak over te doen.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid