X

Partner, mantelzorg en gezin

ALS/PSMA/PLS beïnvloedt steeds meer het dagelijks leven van de patiënten, partners en kinderen. Het huis wordt misschien minder een thuis met steeds meer hulpmiddelen en zorgverleners en minder privacy. Om hiermee om te kunnen, kan hulp en raad van het ALS-behandelteam nodig zijn.

Partners
Naast alle aandacht en zorg voor ‘de patiënt’ is vaak moeite nodig om als partner aan jezelf toe te komen en overeind te blijven. Een balans en scheiding tussen de rol van partner en van zorgverlener zijn, wordt vaak als lastig ervaren. Praat hierover met het ALS-behandelteam, huisarts of een andere professional.

In het boekje ALS-heb-je-niet-alleen vertelt een partner persoonlijk en liefdevol haar verhaal. Het boek ‘Leven met ALS gaat over het verwerken van de diagnose, hoe patiënten hun leven aanpassen en omgaan met de gevolgen van ALS met daarbij ook aandacht voor partners en de naaste omgeving.  

Mantelzorg
Veel partners, familieleden en vrienden van mensen met ALS, PSMA of PLS gaan gedurende het ziekteproces zorg verlenen. Zij worden dan ook wel mantelzorgers genoemd.
Informatie voor mantelzorgers
Over mantel- en respijtzorg
Over verlofregelingen voor mantelzorgers
Financiële regelingen en vergoedingen voor mantelzorgers op een rij
Reiskostenvergoeding voor mantelzorgers

Er zijn filmpjes bij voor mantelzorgers over handige manieren van hulp verlenen, die bovendien de rug zo min mogelijk belasten.

Hulp voor mantelzorgers
ALS-behandelteam
Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast.
Luisterend oor – Stichting ALS Nederland
Hulp voor mantelzorgers
Het APV Contactteam

Onderling contact mantelzorgers
Online lotgenotencontact voor partners van mensen met ALS/PSMA/PLS
FFacebookgroep MANTELZORG
Partners van patiënten in APV contactteam

Kinderen van patiënten
De verstoring van het dagelijks (veilige) leven wanneer een ouder ernstig ziek is, kan op kinderen een grote invloed hebben.  In het gezin komen er naast de dagelijkse taken, extra taken bij. Daarnaast vallen toekomstplannen weg en hebben deze kinderen andere behoeften en verwachtingen in hun levensfase als leeftijdsgenoten. Kinderen vangen meer op dan vaak gedacht. Bovendien betrekken kinderen onuitgesproken zaken vaak op zichzelf. Er kunnen schuldgevoelens, psychische en emotionele problemen ontstaan.

Kinderen moeten hun gevoelens kunnen uiten, spelenderwijs, door bezig te gaan met gebruikelijke bezigheden, door tekenen, op manieren die aansluiten bij hun leeftijdsfase.
Aanbod voor kinderen/jeugd met een ouder met ALS/PSMA/PLS.
ALS/PSMA/PLS in het gezin
Besloten Faceboekgroep voor ouders en grootouders met thuiswonende (klein)kinderen
Besloten Facebookgroep voor kinderen (vanaf ca. 12 jaar) en jongeren met een ouder met ALS/PSMA/PLS
Ervaringsdeskundige ouders en jongeren in het APV contactteam
Stichting Tutu helpt ongeneeslijk zieke ouders tastbare en blijvende herinneringen te maken met en voor hun kinderen.

Jong gezin
Wanneer je met een jong gezin te maken krijgt met ALS bij een ouder, dan is het handig om te weten waar je terecht kunt met vragen over je kinderen in relatie tot je ziekte en dat er verschillende budgetten zijn waar je aanspraak op kunt maken. 
 
Het consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een regeling als je als ouder niet volledig voor uw kind(eren) kunt zorgen, bijv. als je voor langere tijd ziek bent. Je kunt dan in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (kinderopvang en BSO).
Er zijn gemeentes die ook de peuterspeelzaal gedeeltelijk vergoeden. 
Gezinsondersteuning bekostigd vanuit de Jeugdwet, bijv. voor verzorging jonge kinderen en  ophalen uit school.
Individuele begeleiding vanuit Wmo als je behoefte hebt aan begeleiding bij praktische zaken of bij de persoonlijke verzorging zodat je zelfredzaam kan blijven.
Heb je hulp bij het huishouden nodig vanwege een ziekte of beperking dan is vaak een vergoeding vanuit de Wmo mogelijk.
Voor gezinsondersteuning, individuele begeleiding en hulp bij huishouden is ook een persoonsgegevens budget (pgb) mogelijk zodat je zelf zorg kan inkopen, bijv. een familielid kan inhuren. 

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid