X

Partner, mantelzorg en gezin

ALS/PSMA/PLS beïnvloedt niet alleen de levens van de patiënten, maar heeft ook een sterke invloed op het leven van partners en (klein)kinderen. Families met kinderen die geconfronteerd worden met ALS/PSMA/PLS kunnen extra zorgen en stress ervaren vanwege de beleving van die (klein)kinderen. Om hiermee om te kunnen gaan en begeleiding te bieden, kan hulp en raad van het ALS-behandelteam nodig zijn.

Partners
Behalve voor patiënten is de diagnose ook voor hun partners moeilijk. In het boekje ALS-heb-je-niet-alleen vertelt een partner persoonlijk en liefdevol haar verhaal. Het boek ‘Leven met ALS’ gaat over het verwerken van de diagnose, hoe patiënten hun leven aanpassen en omgaan met de gevolgen van ALS met daarbij ook aandacht voor partners en de naaste omgeving. Een balans en scheiding tussen de rol van partner en van zorgverlener zijn, wordt vaak als lastig ervaren. Praat hierover met het ALS-behandelteam, huisarts of een andere professional.

Mantelzorgers
Veel partners, familieleden en vrienden van mensen met ALS, PSMA of PLS gaan gedurende het ziekteproces zorg verlenen. Zij worden dan ook wel mantelzorgers genoemd.
Informatie voor mantelzorgers
Over mantel- en respijtzorg
Over verlofregelingen voor mantelzorgers
Financiële regelingen en vergoedingen voor mantelzorgers op een rij
Reiskostenvergoeding voor mantelzorgers

Hulp voor partners, mantelzorgers
ALS-behandelteam
Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast.
Luisterend oor – Stichting ALS Nederland
Hulp voor mantelzorgers

Onderling contact partners en/of mantelzorgers
Online lotgenotencontact
Online lotgenotencontact voor partners van mensen met ALS/PSMA/PLS
Facebookgroep MANTELZORG
Partners van patiënten in APC contactteam

Kinderen van patiënten
De verstoring van het dagelijks (veilige) leven wanneer een ouder ernstig ziek is, kan op kinderen een grote invloed hebben.  In het gezin komen er naast de dagelijkse taken, extra taken bij. Daarnaast vallen toekomstplannen weg en hebben deze kinderen andere behoeften en verwachtingen in hun levensfase als leeftijdsgenoten. Kinderen vangen meer op dan vaak gedacht. Bovendien betrekken kinderen onuitgesproken zaken vaak op zichzelf. Er kunnen schuldgevoelens, psychische en emotionele problemen ontstaan.

Kinderen moeten hun gevoelens kunnen uiten, spelenderwijs, door bezig te gaan met gebruikelijke bezigheden, door tekenen, op manieren die aansluiten bij hun leeftijdsfase.
Aanbod voor kinderen/jeugd met een ouder met ALS/PSMA/PLS.
ALS/PSMA/PLS in het gezin
Besloten Faceboekgroep voor ouders en grootouders met thuiswonende (klein)kinderen
Besloten Facebookgroep voor kinderen (vanaf ca. 12 jaar) en jongeren met een ouder met ALS/PSMA/PLS
Ervaringsdeskundige ouders en jongeren in het APV contactteam

Jong gezin
Wanneer je met een jong gezin te maken krijgt met ALS bij een ouder, dan is het handig om te weten waar je terecht kunt met vragen over je kinderen in relatie tot je ziekte en dat er verschillende budgetten zijn waar je aanspraak op kunt maken. 
 
Het consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een regeling als je als ouder niet volledig voor uw kind(eren) kunt zorgen, bijv. als je voor langere tijd ziek bent. Je kunt dan in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (kinderopvang en BSO).
Er zijn gemeentes die ook de peuterspeelzaal gedeeltelijk vergoeden. 
Gezinsondersteuning bekostigd vanuit de Jeugdwet, bijv. voor verzorging jonge kinderen en  ophalen uit school.
Individuele begeleiding vanuit Wmo als je behoefte hebt aan begeleiding bij praktische zaken of bij de persoonlijke verzorging zodat je zelfredzaam kan blijven.
Heb je hulp bij het huishouden nodig vanwege een ziekte of beperking dan is vaak een vergoeding vanuit de Wmo mogelijk.
Voor gezinsondersteuning, individuele begeleiding en hulp bij huishouden is ook een persoonsgegevens budget (pgb) mogelijk zodat je zelf zorg kan inkopen, bijv. een familielid kan inhuren. 

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid