X

Resultaten enquête ergotherapeuten afstudeeronderzoek

3 juni 2021

Celeste Bongers, Dagmar Mensink en Cherelle Vermij, drie ergotherapeuten in opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam hebben, in opdracht van het Amsterdam UMC, onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een digitale ergotherapie informatiemodule voor volwassenen met een spierziekte. De digitale informatiemodule is gericht op energiemanagement en bedoeld als een aanvulling op de bestaande ergotherapie behandelingen. Veel leden van APC hebben meegedaan aan hun enquête en met dit bericht willen ze de resultaten van het onderzoek delen en de deelnemers nogmaals bedanken voor deelname.  

‘’Om de wensen en behoeften m.b.t. de inhoud en digitale vormgeving van de digitale informatiemodule te inventariseren, hadden wij u gevraagd om een enquête in te vullen. We hadden meer dan 160 reacties ontvangen! Van deze 160 reacties hebben we er helaas 98 moeten verwijderen, omdat de enquêtes niet volledig ingevuld waren of de deelnemer niet in aanraking was geweest met ergotherapie en/of energiemanagement. Uiteindelijk hebben we nog 62 reacties kunnen gebruiken! 

De belangrijkste resultaten  

 • De drie meest gekozen interventies die zijn besproken in de behandelingen zijn: 
 • voorlichting over energiemanagement; 
 • het gebruik van hulpmiddelen; 
 • het gebruiken van energiebesparende technieken. 
 • Momenteel krijgt nog bijna geen enkele deelnemer digitaal informatie over energiemanagement van de ergotherapeut. Dit gebeurt vrijwel altijd mondeling. 
 • 87,1% van de deelnemers vindt de informatie over energiemanagement nuttig. 
 • 25,9% van de deelnemers heeft het gevoel informatie te missen binnen de energiemanagement behandelingen. Er wordt aangegeven dat energiemanagement binnen het natraject en het onderwerp seksualiteit meer onder de aandacht moeten komen. 
 • 26,4% van de deelnemers heeft altijd of regelmatig moeite om de gekregen informatie thuis toe te passen. 47,2% heeft hier soms moeite mee. 
 • 54,7% van de deelnemers kan informatie over energiemanagement uit de behandelingen thuis terugvinden, met behulp van het geheugen, internet en/of naasten. 24,5% lukt dit deels m.b.v. papieren aantekeningen en/of het geheugen. 20,8% van de deelnemers kan de informatie thuis niet terugvinden. 
 • Van de deelnemers die informatie thuis niet terug kunnen vinden, zou 54% dit wel willen kunnen. 27,3% heeft geen behoefte om de informatie terug te kunnen vinden: Ik heb het toegepast en het is onderdeel geworden van mijn leefpatroon.”  
 • De volgende drie vormen van digitaal informatie verkrijgen hebben de voorkeur: 
 • lotgenotencontact: “Lotgenotencontact nodigt uit tot delen. Overleggen met lotgenoten is heel belangrijk om ervaringen uit te wisselen”; 
 • website: “Op een website kan ik het een en ander terugkijken”; 
 • app: “Ik neem aan dat de app en behandeling op maat zal bieden en zo’n app is makkelijk te hanteren.” 
 • 6,3% gaf aan het niet prettig te vinden om digitaal informatie te verkrijgen, omdat voor deze deelnemers papier de voorkeur heeft boven digitaal. 
 • 80,8% van de deelnemers gaf aan (misschien) voordelen te zien in een digitale ergotherapie informatiemodule: “Ik zie het nog niet helemaal voor me, maar kan me wel een beetje voorstellen dat het voordelen biedt. Je kunt er vanuit huis mee aan de slag en dat is natuurlijk al energiebesparend. Je hoeft geen reis te ondernemen met alle ongemakken van dien. 19,2% gaf aan geen voordelen te zien. 
 • 51,1% van de deelnemers gaf aan (misschien) nadelen te zien in een digitale ergotherapie informatiemodule: “Het mag niet ten koste gaan van het contact met de hulpverlener. In fysiek contact ziet de ergotherapeut m.i. meer dan via het scherm. De manier van lopen, zitten, bewegen, handelingen doen enz.” 48,9% gaf aan geen nadelen te zien. 

We hopen u met deze resultaten voldoende te hebben geïnformeerd over de uitkomsten van ons onderzoek. De resultaten hebben ons geholpen bij het het afronden van ons afstudeerproject, dus nogmaals bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Celeste Bongers, Dagmar Mensink en Cherelle Vermij’’ 

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid