X

Verbeteragenda hulpmiddelen

30 juni 2021

Afgelopen jaar heeft ALS Patients Connected meegewerkt aan de Verbeteragenda Hulpmiddelen.

Ontstaan 

Naar aanleiding van een uitzending van Kassa, waarin de problemen die mensen met een complexe hulpvraag ervaren bij de aanvraag en uiteindelijke levering van hulpmiddelen, aan de orde werden gesteld, heeft de minister van VWS, Hugo de Jonge, het initiatief genomen om alle partijen die betrokken zijn bij dit onderwerp aan tafel te vragen. Het doel was om de toegang tot hulpmiddelen te verbeteren en het proces voor de cliënt eenvoudiger te maken. De Verbeteragenda Hulpmiddelen.

Uitwerking

Door alle betrokken partijen aan tafel te krijgen heeft de minister een belangrijke stap gezet. Zorgverzekeraars, zorgkantoren, VNG, gemeenten, UWV, leverancier, Firevaned en patiënten organisaties zoals Ieder(in), Per Saldo, ALS Patients Connected en vele anderen hebben met elkaar gesproken om de problemen in kaart te brengen en te zoeken naar oplossingen voor de geïdentificeerde problemen. Een ingewikkeld proces, waarbij partijen bereid moesten zijn om de belangen van de eigen organisatie aan de kant te zetten voor de oplossing. Dat kost tijd en moeite. Maar er is best veel bereikt. De insteek was positief en de bereidheid om tot oplossingen te komen eveneens.

Concreet

Er zijn een tweetal convenanten opgeleverd die van belang zijn voor de cliënt

1. Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij  een verhuizing

Dit gaat uit van het meeverhuizen van hulpmiddelen, van gemeente naar gemeente, maar ook van thuissituatie naar instelling. Geen eindeloze discussie over de overname kosten van hulpmiddelen, maar gewoon meenemen wat je had.

2. Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen

Dit convenant beschrijft betere informatie over de procedure wanneer er sprake is van een complexe situatie of complex maatwerk en tijdens de procedure van aanvragen van een hulpmiddel. Uitgangspunt is een snelle levering van het hulpmiddel. De kennis van alle partijen, dus ook de cliënt, wordt meegenomen in de aanvraag. Er komt een casemanager bij ofwel via de gemeente ofwel van de leverancier als aanspreekpunt voor de cliënt.

Het is de bedoeling dat de convenanten worden ondertekend door alle betrokken partijen. Firevaned, als vertegenwoordiger van alle leveranciers, heeft al getekend. Een aantal gemeenten ook. De zorgverzekeraars en de zorgkantoren willen ook ondertekenen. Kortom een heel positieve ontwikkeling.

Daarnaast zijn er nog vele andere afspraken gemaakt, maar dat voert te ver om hier nu over uit te wijden. De voortgang en een uitgebreider verslag en uitleg zullen we behandelen in een volgende nieuwsbrief.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid