X

Zorgbonusregeling voor ZZP-ers betaald uit pgb

2 maart 2021

Je kan een zorgbonus aanvragen voor één of meerdere zorgverleners  als je een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt. Budgethouders met alleen een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

De zorgbonus is een vast bedrag van netto € 1.000,-. De zorgverlener kan maximaal één zorgbonus ontvangen. Als meerdere budgethouders de zorgbonus voor dezelfde zorgverlener aanvragen, betaalt de SVB hooguit één keer de zorgbonus aan deze zorgverlener.

De SVB regelt de betaling van de zorgbonus. De zorgbonus wordt niet uit jouw pgb betaald. De zorgverlener moet voor de zorgbonus in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 werkzaamheden voor jou hebben verricht. Ook moet er over deze periode een betaling voor deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden door de SVB aan uw zorgverlener.

Voor de zorgbonus moet de zorgverlener een uitzonderlijke prestatie moet hebben geleverd tijdens de eerste coronagolf. In de regeling staan een aantal voorbeelden.

U kunt de zorgbonus aanvragen van maandag 1 maart 2021 tot en met maandag 12 april 2021. Dat betekent dat uw aanvraag uiterlijk maandag 12 april 2021 binnen moet zijn bij de SVB. Na 12 april kunt u geen aanvraag meer indienen.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid