X

Deelnemers gezocht studie mondverzorging

25 maart 2024

Studenten Tandheelkunde nodigen u uit om deel te nemen aan een onderzoek naar mondverzorging bij mensen met ALS. Dit betreft een vervolg op een verkennend onderzoek dat in 2022 is uitgevoerd. 

Wat is het doel van het onderzoek? 
Helaas is bekend dat mensen met ALS in toenemende mate hun eigen mondverzorging minder goed kunnen uitvoeren, totdat dit op een zeker moment volledig door anderen wordt overgenomen. Een goede mondverzorging staat doorgaans niet erg hoog op de prioriteitenlijst van patiënt én zorgverlener. Er is weinig bekend over hoe de mondverzorging bij mensen met ALS zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om vast te leggen op welke manieren bij mensen met ALS de mondverzorging (met name het poetsen van de tanden) plaatsvindt en tegen welke problemen zij en hun verzorgers aan lopen en welke risico’s hierbij een rol spelen. Denk hierbij aan verslikking, moeite met poetsen, te veel speeksel of de kokhalsreflex. Wij verwachten dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de mondverzorging en daardoor aan de kwaliteit van leven van mensen met ALS. Door deze problemen in kaart te brengen kunnen ALS-patiënten, hun verzorgers en mondzorg medewerkers en rekening houden met deze obstakels. Op den duur kunnen deze ervaringen bijdragen aan aanbevelingen, protocollen of richtlijnen. 

Wat houdt het onderzoek in?  
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan ons onderzoek. Het onderzoek zal bestaan uit een interview dat bij u thuis gehouden zal worden. Tijdens dit interview komen vragen aan bod die te maken hebben met de uitvoering van de mondverzorging en eventuele problemen waar u of uw verzorger tegenaan loopt bij het uitvoeren hiervan. Wij verzoeken u daarom om deze mail ook door te sturen naar degene die u het meest helpt bij uw mondverzorging zodat die persoon bij interesse ook kan deelnemen aan dit onderzoek. Daarnaast willen wij een video-opname maken waarin een demonstratie wordt gegeven van het tandenpoetsen. Hiervoor kunt u apart toestemming geven op de toestemmingsverklaring. 

Voordat u een beslissing neemt is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de informatiebrief. 

Deelname aan het onderzoek:
Indien u na het lezen van de informatiebrief wilt deelnemen aan het onderzoek en u woont niet al te ver van Amsterdam, dan kunt u de toestemmingsverklaring invullen en terugsturen naar de heer M. van Selms via m.v.selms@acta.nl. Het is ook mogelijk om deze verklaring in te vullen voorafgaand aan het interview. In dat geval kunt u uw deelname ook kenbaar maken aan de heer M. van Selms. Over het algemeen zullen deze interviews gehouden worden in april of begin mei op maandagen, woensdagen, vrijdagen of in het weekend. U kunt een voorkeursdag/-datum opgeven. Let erop dat uw eventuele verzorger hier ook bij aanwezig kan zijn. Als een gesproken interview lastig is, dan zal het schriftelijk invullen van de vragen ook mogelijk zijn.  

Meer informatie: 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons via de mail m.v.selms@acta.nl

Wij danken u hartelijk voor uw deelname! 

  

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid