X

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid

Hulpmiddelen

Door ALS, PLS en PSMA zijn er in de loop van de tijd speciale hulpmiddelen nodig. Hulpmiddelen die deel uitmaken van jouw behandeling of die je nodig hebt voor jouw dagelijkse verzorging, hulpmiddelen en aanpassingen voor jouw huis en werk, hulpmiddelen om je te verplaatsen. Er zijn allerlei regelingen voor de verstrekking of vergoeding van deze hulpmiddelen.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn vaak moeilijk te accepteren maar kunnen het leven (weer) een stuk aangenamer maken. Onder de button Hulpmiddelen op deze website staat meer specifieke informatie onder de pagina’s Rolstoel, Woningaanpassingen en Vervoer.

Kennismaken met hulpmiddelen via het virtuele huis

Het is soms lastig voor te stellen welke rol een hulpmiddel speelt in het dagelijkse leven en welke voordelen dit heeft. Daarom heeft het ALS Centrum de website Thuis Als Thuis ontwikkeld. Thuis-Als-Thuis geeft mensen met ALS, PLS en/of PSMA en hun naasten een beeld van wat hulpmiddelen kunnen betekenen en hoe die hulpmiddelen eruitzien.

Waar vraag je hulpmiddelen aan 

  • Medische hulpmiddelen die deel uitmaken van een medische behandeling, of omdat ze onmisbaar zijn bij je dagelijkse verzorging of omdat ze het verlies van een lichaamsfunctie compenseren worden vergoed door jouw zorgverzekeraar, vanuit de basisverzekering of via een aanvullende polis.
  • Hulpmiddelen die je helpen bij het lopen worden vergoed door jouw zorgverzekeraar mits je daar een aanvullende verzekering voor hebt afgesloten.
  • Hulpmiddelen en aanpassingen thuis worden aangevraagd bij jouw gemeente. De gemeente is er namelijk voor verantwoordelijk dat je thuis kunt blijven wonen als je ziek wordt of met beperkingen te maken krijgt. Helaas hanteert elke gemeente zijn eigen Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook als het gaat om vergoedingen. 
  • Hulpmiddelen die nodig zijn om te kunnen werken of om een opleiding te volgen, kunnen aangevraagd worden bij UWV.

Hulpmiddelen aanvragen

De ergotherapeut (en logopedist i.g.v. communicatieapparatuur) van het ALS-behandelteam kan ondersteunen bij de oriëntatie op en het aanvragen van hulpmiddelen en om de vlotte levering van het juiste hulpmiddel te bewaken. Er komen namelijk vele procedures, regels en partijen kijken bij de aanvraag. Ook kent de ergotherapeut het belang van tijdig aanvragen want de tijd tot levering kan lang duren.

Daarnaast heb je recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning door een cliëntondersteuner binnen de Wmo en de Wlz. Binnen de Wmo mag iedere gemeente de cliëntondersteuning op eigen manier inrichten, maar er moet wel professionele cliëntondersteuning aangeboden kunnen worden. Een cliëntondersteuner helpt en denk met jou en je naaste mee over aanvragen, kan gesprekken met instanties voorbereiden en eventueel bij die gesprekken aanwezig zijn.

Heb je een beperking, woon je zelfstandig en heb je een hulpmiddel of (woning)aanpassing nodig? Dan is de kans groot dat je hiervoor een aanvraag moet indienen bij de gemeente. In deze wegwijzer staat beschreven hoe je als aanvrager je aanvraag kunt indienen.

Tips bij aanvraag hulpmiddelen

  • Lees zelf hoe de procedure gaat.
  • Schakel je ergotherapeut in. Die kent de procedure en de eisen waaraan de aanvraag en het hulpmiddel moeten voldoen.
  • De brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag; Tips en aanbevelingen voor Wmo- consulenten, aanvragers en zorgprofessionals voor het doeltreffend(er) en snel(ler) afhandelen’. Hier vind je een PDF welke leidend is voor de Wmo-afdeling van elke gemeente.
  • De Wmo-ambtenaar (of Wmo-afdeling) is doorgaans onbekend met snel progressieve ziekten als ALS,PLS en PSMA en wat dat betekent voor de aanvraagprocedure.

Het kan helpen als je de instanties bij wie je hulpmiddelen aanvraagt de volgende informatie laat lezen:

  • De brochure van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag; Tips en aanbevelingen voor Wmo- consulenten, aanvragers en zorgprofessionals voor het doeltreffend(er) en snel(ler) afhandelen’ is hier te downloaden.
  • Lijst met hulpmiddelen die mensen met ALS nodig gaan hebben.

Hulpmiddelen die niet vergoed worden

Niet alle hulpmiddelen die het leven kunnen veraangenamen worden vergoed. Voor mensen met ALS, PLS en PSMA leent Stichting ALS op de weg hulpmiddelen als rolstoelbussen, -auto’s, iPads, aangepaste fietsen en meer uit.

Achtergrondinformatie


Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid