X

(Thuis)zorg

Door de toenemende zorg kunnen de eventuele partner, familieleden en vrienden (‘mantelzorgers’) zwaar belast raken. Om de patiënt thuis te laten wonen, is het belangrijk tijdig thuiszorg aan te vragen of te regelen, voordat de zorg te complex en te veeleisend wordt voor de mantelzorgers.
Thuiszorg kan op meerdere manieren georganiseerd worden, bijv. door via een thuiszorgorganisatie verzorgenden en wijkverpleegkundigen te laten komen of door zelf zorgverleners in te huren via een persoonsgebonden budget (pgb).
Meer informatie over thuiszorg

Al thuiszorg nodig is, kan ook het poetsen en flossen minder gaan met alle risico’s. Goede mondzorg is van belang. Meer informatie over mondzorg

Het is aan te bevelen thuiszorgmedewerkers te wijzen op de ALS Thuiszorgwijzer

Palliatieve zorg is erop gericht klachten en problemen zo veel mogelijk te verminderen of te voorkomen. Dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, naasten en bijvoorbeeld een geestelijk verzorger, psycholoog of therapeut kunnen veel voor je doen. Carend: ‘’ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg’’. Carend heeft als doel kennis en kunde rondom palliatieve zorg te vergroten. Dat doen ze o.a. met webinars voor patiënten, naasten en zorgverleners, en opleidingen voor zorgverleners.

ALS en palliatieve zorg
Palliatieve zorg gaat over kwaliteit van leven

Filmpjes voor zelfredzaamheid en voor mantelzorgers 
Je kan zelf mogelijk meer zelfstandig als je deze filmpjes bekijkt over zelfredzaamheid in diverse situaties. Ook zijn er filmpjes bij voor mantelzorgers over handige manieren van hulp verlenen, die bovendien de rug zo min mogelijk belasten.

Overzicht van behandelmogelijkheden bij speekselverlies, droge mond en slijmvorming

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid