X

Voorbereiden op het sterven

Wie ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, kan er in deze fase niet omheen: de aanstaande dood. Samen gedachten en gevoelens daarover met elkaar delen, binnen het gezin of familie, maar ook met zorgverleners, zorgt voor verbinding. Het kan ervoor zorgen dat je straks, op het sterfbed, geen spijt hebt van  dingen die níet gedaan zijn.

Levenseindegesprekken
Lotgenoten voorlichting over de laatste fase

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Als mensen met een ongeneeslijke ziekte als ALS, PSMA of PLS niet meer verder willen leven, mag een arts euthanasie of hulp bij zelfdoding verlenen. De mogelijkheid van een zelfgekozen levenseinde kan voor patiënten een opluchting zijn. Bijvoorbeeld als het leven lijden is geworden. Een patiënt kan opschrijven dat hij euthanasie wil. Een opgeschreven vraag om euthanasie kan in de plaats van een gesprek komen. Dit heet een schriftelijk euthanasieverzoek of een wilsverklaring.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Op een pagina van het ALS Centrum staat aanvullende informatie bij ALS/PSMA/PLS over o.a. palliatieve sedatie in de terminale fase.

Orgaan- en weefseldonatie na euthanasie
Orgaan- en weefseldonatie kan betekenis geven aan het zelfgekozen levenseinde of daar enige troost bij bieden. Orgaandonatie na euthanasie is mogelijk tot en met ongeveer 75 jaar. 

Waar te sterven Veel mensen willen het liefste thuis sterven, in hun bekende omgeving, met hun naasten om zich heen. Soms kan dat niet, omdat de verzorging te zwaar of te moeilijk wordt. Lees over wat thuis mogelijk is en over andere mogelijkheden.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid